Stowarzyszenie Historyczne im.10 Pułku Piechoty > Dokumenty ze zbiorów Bartłomieja Gałaja.Dzisiaj jest 20-5-2024 godzina 14:42:39

Dokumenty ze zbiorów Bartłomieja Gałaja.

Świadectwo ukończenia Szkoły Podoficerskiej wystawione w 1937 roku dla strzelca Mariana Lewandowskiego. Widoczny podpis dowódcy pułku, płk Mariana Krudowskiego.

 darmowy hosting obrazków

Zaświadczenie ze Szkoły podoficerskiej wystawione w 1923 roku dla szeregowca Jana Gawrona. W 1939 roku pełnił on w stopniu st. sierż. funkcję szefa 1 kompanii I batalionu, przeżył kampanię wrześniową. Dokument o tyle ciekawy, iż jest to najsatrszy dowód traktujący o działalności Szkoły Podoficerskiej w ramach 10 Pułku Piechoty. Widoczny podpis dowódcy pułku, Kazimierza Topolińskiego.

darmowy hosting obrazków